Fikir Proje Ajans | CSS Dersleri – Font Özellikler ve Metin Biçimlendirme
FikirProje
FikirProje
FPAjans
Tam Ekran

CSS Dersleri – Font Özellikler ve Metin Biçimlendirme

CSS Dersleri – Font Özellikler ve Metin Biçimlendirme Hakkında Detaylı Bilgi İçin Videomuzu İzleyebilirsiniz

Font özellikleri sayfalarımızdaki metinlerin font ailesini, kalınlık ayarlarını,boyutunu, büyük-küçük harf olmasını ve stilini değiştirmemizi sağlar. CSS fontlar üzerinde tam hakimolmamızı sağlar.

color
font-family
font-size
font-weight
font-style
font-variant
font
color

Yapısı : color:
Aldığı Değerler : | inherit
Başlangıç değeri:web tarayıcısı belirler
Uygulanabilen elementler: tüm elementler
Kalıtsallık: Var

(color) metinlerimizin rengini tanımlamamız için kullanılır.

:::css
p{
color:#f00; /* kırmızı renk kodu */
}

font-family

Yapısı : font-family : [[ | ],]* [ | ] | inherit
Aldığı Değerler : |
Başlangıç değeri:web tarayıcısı belirler
Uygulanabilen elementler: tüm elementler
Kalıtsallık: Var

soysal yazıtipi aile isimleri

serif (örn: Times)
sans-serif (örn: Arial or Helvetica)
cursive (örn: Zapf-Chancery)
fantasy (örn: Western)
monospace (örn: Courier)
Metinlerin kullanılacağı font ailesini belirlemek için kullanılır. Birden fazla fontailesi kullanılacaksa aralarına virgül (,) konur. Genelde son font ailesiolarak soysal font ailesi yazılır. Örnek:

:::css
p {
font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
}
Eğer font ismi bir den fazla kelimeden olşuyorsa çift tırnak içine alınır.Örn:

:::css
h1 {
font-family: Georgia, “Times New Roman”, serif;
}

font-size

Yapısı :font-size: | <göreceli değerler > | | <yüzde>
Aldığı Değerler : – | <göreceli değerler >
Başlangıç değeri:medium
Uygulanabilen elementler: tüm elementler
Kalıtsallık: Var

kesirli değerler

xx-small
x-small
small
medium
large
x-large
xx-large
CSS, Font boyutlandırmaya daha esnek tanımlama yapmamızı olanak sağladı. Mesela 11px değeri HTML’de2 ve 3 değeri arasında bir değer denk geliyor ve HTML font elementi ile birlikte kullanılamıyordu.CSS’de font boyutunu belirlemek için bir çok birim kullanılır. Örn: px, em,pt, in, cm vd.

:::css
td {
font-size :12px;
}

td {
font-size : 150%;
}

td {
font-size : xx-small;
}

td {
font-size : x-large;
}

font-weight

Yapısı :font-weight: <değer>
Aldığı Değerler :normal | bold | bolder | lighter | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |900
Başlangıç değeri:normal
Uygulanabilen elementler: tüm elementler
Kalıtsallık: Var

Fontun kalınlık incelik durumunu belirler. 100(ince)-900(kalın)arasında bir değer alabildiği gibi bold, bolder ve normal değerlerini de alır.

:::css
p{
font-weight: bolder;
}

Tarayıcı Uyumu ** Firefox Chrome Safari Opera İnternet Explorer **Mobil TarayıcılariOS Safari Opera Mobile Android Browser

font-style

Yapısı :font-style: <değer>
Aldığı Değerler : normal | italic | oblique | inherit
Başlangıç değeri:normal
Uygulanabilen elementler: tüm elementler
Kalıtsallık: Var

Fontun eğik(italiktik) olup olamamasını belirler.

:::css
p {
font-style: italic;
}

h4{
font-style: oblique;
}
Tarayıcı Uyumu ** Firefox Chrome Safari Opera İnternet Explorer **Mobil TarayıcılariOS Safari Opera Mobile Android Browser

font-variant

Yapısı :font-variant: <değer>
Aldığı Değerler :normal | small-caps | inherit
Başlangıç değeri:normal
Uygulanabilen elementler: tüm elementler
Kalıtsallık: Var

Metnin küçü-büyük harf ile gösterilmesini belirler. İki değer alır. normal | small-caps.

:::css
span {
font-variant: small-caps;
}

Tarayıcı Uyumu ** Firefox Chrome Safari Opera İnternet Explorer **Mobil TarayıcılariOS Safari Opera Mobile Android Browser

Türkçe karakterlerde sorun çıkardığı unutulmamalı

font

Yukardı anlatılan font özelliklerinin hatta ek olrak line-height değerinide tek sefer de tanımlamak için kullanılır. Bir kısaltmadır.

Yapısı :font: <değer>
Aldığı Değerler :[ || || ]? [ / ]?
Başlangıç değeri:tanımsız
Uygulanabilen elementler: tüm elementler
Kalıtsallık: Var

:::css
h2 {
font: bold italic 200%/1.2 Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif;
}

Fikir Proje olarak sizlere elimizden geldiğince, yararlı bilgiler paylaşmaya çalışıyoruz. Sizlerde bu paylaşımlarımızı, sosyal ağ ve diğer ağlarınızda paylaşırsanız seviniriz. Bilgi paylaştıkça çoğalır.

Bir Yorum Yazar Mısın?