Fikir Proje Ajans | Marka Tescili – Patent Tescil – Endüstriyel Tasarım Tescil
FikirProje
FikirProje
FPAjans
Tam Ekran
  • FikirProje
  • FikirProje
  • FikirProje

Marka Tescili – Patent Tescil – Endüstriyel Tasarım Tescil

Merhaba, Marka Tescili, Patent Tescil, Endüstriyel Tasarım Tescil hizmeti sağladığımız başvuru ve bilgi sayfamıza hoş geldin. Marka ve Marka Tescili ile ilgili tüm bilgi ve gerekli sorularının cevabını bu sayfada bulabilirsin. Aşağıda ki, formlardan bizlere ücretsiz ön araştırma başvurusunda bulunabilir, dilerseniz Marka Tescilinizin ön siparişini verebilirsiniz. Size kısa sürede dönüş sağlayarak, markanızın alınabilirliği hakkında ve fiyat bilgisini verebiliriz.
Marka Nedir; Marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajlarının gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer bicimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her turlu işaretleri içerir.

Adınız (gerekli)

Epostanız (gerekli)

Telefon (gerekli)

Marka Adı :

Marka Adı : (gerekli)

Sınıflar:
123456789101112131415161718192021232425262728293031323233343536373839404142434445

Epostanız (gerekli)

Telefon Numaranız

Eklemek istedikleriniz

Adınız (gerekli)

Epostanız (gerekli)

Telefon (Gerekli)

Buluş Adı
Http iframes are not shown in https pages in many major browsers. Please read this post for details.
12.000 Memnun Müşteriden Bazıları

Marka Tescili ile ilgili merak ettiğiniz ve öğrenmek istediğiniz bilgilere, aşağıdaki başlıklarda ulaşabilirsiniz. Eğer aradığınız bilgiye ulaşamaz iseniz, bizimle irtibata geçiniz.

- Marka nedir?
Marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir.
- Marka tescilinde koruma ne kadar sürer?
Marka tescilinde koruma süresi başvuru tarihinden itibaren on yıldır. Bu sürenin bitimine altı ay kala yenileme süresi başlar. Süresinde yapılacak yenileme talebi ile sonraki on yıl içinde tescil hakkı devam edecektir. Yenileme işlemi yapıldıkça marka hakkı sonsuz devam edecektir.
- Bir firma sadece bir marka mı alabilir?
Bir firma sayısız marka tescili işlemi yapabilir. Bu konuda bir sınırlama yoktur.
- Tescilli markayı kullanma zorunluluğu var mıdır?
Başka bazı ülkelerde markanın kullanıldığının enstitüye tebliği gerekirken Türkiye’de böyle bir uygulama yoktur. Tescilli bir marka tescil edildiği mal ve hizmet konularında beş yıl süre ile kullanılmazsa üçüncü şahısların markanın iptali için dava açma hakkı doğacaktır. Böyle durumlarda markanın kullanılmadığının iptal davasını açan tarafından bilirkişi incelemesi istenerek yada başka bir yol ile ispatı gerekir.
- Dünya markası var mı?
Tüm dünyaya yayılmış herkesçe bilinen (örneğin; Coca Cola, Nike, Adidas, vs.) markalara dünya markası demekteyiz. Fakat bu kanunun belirlediği bir terim değil halk ağzında söylenegelen bir sözdür. Genel anlamda tesciller ülkeseldir ve dünya markası olarak tanımladığımız markaların da diğerleri gibi ülkemizde tescil başvurusu yaptıkları enstitü kaynaklarına bakılarak görülebilir. Bunun yanı sıra ülke çapında tanınmış olmanın getirdiği bir hakta yok değildir. Çalıştığı sektör dışında genel halk ve tüm diğer sektörlerde tanınmışlık kazanmış markalar için oluşturulmuş ve bunların tanınmışlıklarından haksız olarak faydalanmayı önlemek amaçlı bir “MEŞHUR MARKALAR LİSTESİ” vardır. İlgili listeyi incelediğimizde göreceğimiz markalar tescil edildikleri sınıflara bakılmaksızın tüm sınıflarda sahiplerini hak sahibi haline getirmiştir. Bu anlamda örneğin Coca Cola markası tescilli olmadığı enstitü kayıtlarında görülse dahi sözgelimi kırtasiyecilik ürünlerinde tescil edilemez.
- Başka bir ülkede alınmış marka tescili Türkiye’de geçerli olur mu?
Bir marka ancak Türkiye’de Türk Patent Enstitüsü’ne yapılacak tescil başvurusu ile sahibini Türkiye’de de hak sahibi yapar.
- Madrid Protokolü ne demektir?
Markaların diğer ülkelerde tescilini kolaylaştırmak ve bir başvuru ile birden çok ülkede tescil imkanı oluşturmak amacıyla oluşturulmuş olan ve temelini 1891 tarihli Madrid Anlaşması ve 1989 tarihli Madrid Protokolü’nden alan sistemdir. Protokole göre Türkiye’de tescilli olan veya tescil başvurusu yapılmış marka; tescilli olduğu sınıflardan birinde veya tamamında olmak kaydıyla Madrid Protokolü’ne üye ülkelerde Türk Patent Enstitüsü’ne başvurularak tescil edilebilir. Üye ülkeler listesi için tıklayınız.
- Şahıslar marka sahibi olabilir mi?
Kanun Hükmünde Kararnamenin marka tanımına bakıldığında ``…bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla…” ibaresi görülür. Buradan ancak müteşebbislerin marka sahibi olabileceği sonucu anlaşılır. Şahıslar ancak vergi sicil kaydı sahibi olmak ve ticari faaliyette bulunmak suretiyle marka tesciline müracaat edebilirler.
- Marka tescilinde sınıf kavramı neyi ifade eder?
Marka tescillerinde ortak bir ifade şekli oluşturmak amacıyla 1957 yılında “Marka Tescilinde Malların ve Hizmetlerin Uluslar arası Sınıflandırılmasına İlişkin Nis Anlaşması” imzalanmıştır. Buna göre mallar ve hizmetler sınıflara bölünmüş ve anlaşmayı kabul etmiş tüm ülkelerde aynı sınıf numaraları aynı meslek gruplarını ifade eder hale gelmiştir. Şu anda mal ve hizmet sınıfları 45 maddeden oluşmaktadır. Bunların ilk 34 sınıfı ürünleri kalan 11 sınıf ise hizmetleri belirlemektedir. Mal ve hizmet sınıfları tebliği için tıklayınız.
- Marka tescili işlemleri ne kadar sürede tamamlanır?
Marka işlemleri normal şartlar altında oniki – ondört ayda tamamlanır. Tescile itiraz yada enstitü kararına itiraz durumlarında bu süre beş sekiz ay arasında uzayabilir.
- Türk Patent Enstitüsü’nün şubeleri var mı?
Türk Patent Enstitüsünün çeşitli illerde irtibat büroları olmakla birlikte tüm tescil işlemleri Ankara’da yürütülmekte ve başvuruların tamamı Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı Necatibey Cad. No:49 Kızılay Ankara adresine yapılmaktadır.
- Tanınmış marka nedir?
Tanınmışlık düzeyi kendi meslek grubunu aşmış ve genel halk nezdinde bilinir hale gelmiş, başkaları tarafından başka meslek sınıflarında tescil edilmesi durumunda halkı yanıltıcı sonuçlara sebep olabilecek markalar için düzenlenmiş meşhur marka uygulamasıdır. Buna göre tanınmış marka sahipleri genel tanınmışlıklarını ispa etmek suretiyle bu hakkı almışlardır. Meşhur Markalar Listesi için tıklayınız.
- Markanın taklidi durumunda ne yapılır?
Madde 62 - Marka hakkı tecavüze uğrayan marka sahibi, mahkemeden, aşağıdaki taleplerde bulunabilir:
a) Marka hakkına tecavüz fiillerinin durdurulması,
b) Tecavüzün giderilmesi ve maddi ve manevi zararın tazmini,
c) Marka hakkına tecavüz dolayısı ile üretilmesi veya kullanılması cezayı gerektiren eşya ile bu eşyaları üretmeye yarayan araç, cihaz, makine gibi vasıtalara el koyulması talebi,
d) (c)bendi uyarınca el konulan ürünler üzerinde kendisine mülkiyet hakkının tanınması; (Bu durumda, söz konusu ürünlerin değeri, tazminat miktarından düşülür. Bu değer, kabul edilen tazminatı aştığı zaman, marka sahibinin fazlayı karşı tarafa ödemesi gerekir.)
e) Marka hakkına tecavüzün devamını önlemek üzere tedbirlerin alınması, özellikle bu maddenin (c) bendine göre el koyulan ürünlerin ve araçların üzerlerindeki markaların silinmesi veya marka hakkına tecavüzün önlenmesi için kaçınılmaz ise imhası talebi,
f) Marka hakkına tecavüz eden kişi aleyhine verilen mahkeme kararının, masrafları tecavüz eden tarafından karşılanarak, ilgililere tebliğ edilmesi ve kamuya yayın yoluyla duyurulması.
- Aynı markayı iki kişi alabilir mi?
Bir marka bir meslek sınıfında sadece bir kez tescil edilebilir.aynı işi yapan iki firmanın aynı markaya ayrı ayrı sahip olması durumu söz konusu değildir. Fakat bir markanın meşhur marka olması durumu müstesna olmak kaydıyla farklı meslek sınıflarında tescil edilmesinin önünde bir engel yoktur. Örneğin konfeksiyon ürünlerinde (25.01 ) tescilli bir marka eğer meşhur marka değilse sanayi kimyasallarında (01.01) aynı firma yada başka firmalar tarafından tescil edilebilir.
- Domain name almak için marka tescili şart mıdır?
*.tr uzantılı domain name satın almak için kullanılacak isim eğer firmanın ticaret sicilindeki kayıtlı olduğu ünvanından alınmış değilse tescilli olması yada tescile müracaat edilmiş olması şartı aranmaktadır. Fakat buradan markanın tescilli olmasının mutlak olarak domain name alınabileceği sonucunu çıkarmamak gerekir. Marka tescili için bakılan liste ile domain name alımı için bakılan liste birbirinden farklıdır.
- Marka tescilinin ömrü ne kadardır?
Bir marka tescili on yıl için verilir. On yıllık süre sonunda eğer yenilenmezse marka hakkı sona erer. Fakat iki yıl süre ile marka sahibinin öncelikli başvuru hakkı devam edecektir. Böyle bir durumda eğer başka biri tarafından aynı marka için tescil başvurusu yapılmış ise markanın eski sahibi itiraz ederek bu başvurunun reddini talep edebilir.
- Markada lisans nedir?
Tescilli bir markanın kullanım hakkı, tescil edildiği mal veya hizmetlerin bir kısmı veya tamamı için lisans sözleşmesine konu olabilir. Lisans, inhisari lisans veya inhisari olmayan lisans şeklinde verilebilir. İnhisari lisans söz konusu olduğu zaman, lisans veren başkasına lisans veremez ve hakkını açıkça saklı tutmadıkça, kendisi de markayı kullanamaz.
- Bir markanın tescilli olup olmadığı nasıl öğrenilir?
Bir markanın tescilli olup olmadığı tescilli markalar ve meşhur markalar arasında yapılacak araştırma ile anlaşılır. İki şekilde araştırma yapılabilir: Türk Patent Enstitüsü kayıtlarında resmi araştırma, yada yayınlanmış ve tescili kesinleşmiş markalar listesinde araştırma. Bir marka başvurusundan önce enstitü kayıtlarında yapılacak resmi araştırma bir yılı aşabilen tescil sürecinde olası riskleri en aza indirecektir. Marka araştırma için tıklayınız.
- Başka bir ülkede alınan marka tescili Türkiye’de de alınabilir mi?
Tesciller genel olarak ülkesel olduklarından başka bir ülkede alınmış tescil Türkiye’yi etkilemeyecektir. Bunun tersi olarak Türkiye’de alınmış bir marka tescili de başka bir ülkede (Rüçhan Hakkı saklı kalmak kaydıyla) koruma sağlamaz. Bu sebeple bir firma çalıştığı yada kısa sürede çalışmayı planladığı tüm diğer ülkelerde markasını tescil ettirmelidir.
- Rüçhan Hakkı nedir?
Paris Sözleşmesine dahil ülkelerden birine mensup veya bu ülkelerden birine mensup olmamakla birlikte onlardan birinde ikametgahı veya işler durumda bir ticari müessesesi bulunan gerçek veya tüzel kişiler, bu ülkelerin herhangi birinde yetkili mercilere bir markanın tescili için usulüne uygun olarak yaptıkları başvuru tarihinden itibaren, altı ay süreyle aynı marka için tescil belgesi almak üzere Paris Sözleşmesine üye başka bir ülkede başvuru yapma konusunda rüçhan hakkından yararlanır. Bu süre içinde kullanılmayan rüçhan hakları düşer. Belirtilen süre içinde, rüçhan hakkına dayanılarak başvuru yapıldığı takdirde, rüçhan hakkının doğduğu tarihten itibaren, üçüncü kişiler tarafından yapılacak rüçhan hakkına konu olan tescil başvurusunun mal veya hizmetler itibarıyla kapsamındaki başvurular ve bunlar adına yapılacak marka tescilleri hüküm ifade etmez.
- Marka tescilinin süresi bitince tekrar alınabilir mi?
Marka tescilinin on yıllık süresinin bitimine altı ay kala ve bu sürenin bitiminden itibaren altı ay süre ile ilk altı ay için normal ücretli ve son altı ay için cezalı olarak yenileme yapılarak marka hakkının bir on yıl daha devamı sağlanır. Bu süreler aşılırsa marka hakkı son bulur ve marka isteyen başvuru sahiplerinin başvurusuna açık hale gelir.
- Bölgesel marka tescili var mıdır?
Marka tüm ülkede geçerli olacak şekilde tescil edilebilir. Marka tescillerinde ülkenin bir bölümü için tescil alınması gibi bir uygulama yoktur.
- Bir başkasının tescilli markasını taklit eden hapse girer mi?
Bir başkasının marka hakkına tecavüz edenler hakkında aşağıdaki müeyyideler uygulanabilir.
70 Milyar ile 120 Milyar arası para cezası(katsayıya göre belirlenir)
İki yıldan dört yıla kadar hapis cezası
Varsa iş yerlerinin bir yıldan az olmamak kaydıyla kapatılması
Aynı süre ticaretten men cezası
- Marka sahibi kişi ölürse ne olur?
marka hakkı sahibi olan kişi ölürse diğer menkul ve gayrı menkulleri ile beraber marka hakkı da varislerine geçer. Hakkın varisler üzerine tesisi için veraset ve intikal bilgisinin mahkeme evrakı ile beraber enstitüye teslimi gerekir. Bu konudaki talepleriniz için başvuru bölümüne bilgilerinizi bırakabilirsiniz.
- Tescilli markanın üzerine ``®`` işareti konulması zorunlu mudur?
Tescilli markanın üzerine herhangi bir tescilli olduğuna dair işaret koymak zorunluluğu yoktur. Fakat tescilli olduğunun beyan edilmesinin tecavüze yeltenecek kötü niyetli kişiler üzerinde caydırıcı etki yaratacağı için genel olarak önerilmektedir.
Marka Tescil Belge Başvurusu yapıldıktan sonra Türk Patent Enstitüsü’ nün şekilsel ve hukuksal incelemesi sonrası, markanın bültende yayınlanması ve herhangi bir itiraz gelmemesi durumunda son aşama olan marka tescil belgesi alınması aşamasına gelinir. Bu noktada marka tescil belgesi alınmasına yönelik harç ücreti TPE’ ye yatırılır. Ve marka tescil belgesi varsa önce vekiline sonrasında vekili tarafından marka sahibine ulaştırılır. Marka sahibinin vekili yok ise direk kendisine marka tescil belgesi intikal eder.

Burada dikkat edilmesi gereken husus vekilsiz yapılan direk marka başvurularında marka sahibinin adres bilgileridir. Eğer adres bilgileri güncel değilse ve bir değişiklik oldu ise marka tescil belgesi eski adrese ulaşır ve oradan da enstitüye iade olur.

Marka tescil belgesi üzerinde hangi bilgiler vardır

Marka No’ su
Marka Çeşidi (Hizmet ve/veya Ticaret)
Marka Örneği
Marka Sahibi bilgileri
Emtia sınıfları
Emtiaların açılımı (Marka tescil belgesinin eki olarak)
Markalar dairesi başkanlığının onay ve imzası

Marka tescil belgesi alındıktan sonra ne yapılmalı
Marka tescil belgesinin alınması marka başvurusu ile başlayan bir tescil sürecinin nihai sonucudur. Marka tescili ile ticarette kullandığınız ürün veya hizmet isminizi koruma altına almış olursunuz. Ancak Markanızın tescil edilmiş olması taklit edilmeyeceği anlamına gelmemektedir. Koruma altına aldığınız markalarınızın piyasada takip edilmesi ve benzerlerinin tespit edilmesi ne derece önemli ise Türk Patent Enstitüsüne yapılan başvuruların da takip edilmesi, benzerlerinin tespit edilmesi ve tescil işlemlerinin bir an önce iptal edilmesi de aynı ölçüde gerekmektedir.

Dolayısıyla vekil bir firma vasıtasıyla marka izleme hizmeti almanız tavsiye edilir.

Ayrıca marka tescil belgesinin alınması sonrası takip edilmesi gereken ve tescil sonrasına konu olabilecek işlemler bulunmaktadır. Bu işlemler şunlardır.

Adres Değişikliğ
iDevir İşlemi
Marka Yenileme
Lisans İşlemi
Benzer Marka Yayın Kararına İtiraz
Nevi Değişikliği
Unvan Değişikliği
Veraset Ve İntikal
Rehin İşlemi
Cezalı Marka Yenileme

Marka Tescil Belge Başvurusu yapıldıktan sonra Türk Patent Enstitüsü’ nün şekilsel ve hukuksal incelemesi sonrası, markanın bültende yayınlanması ve herhangi bir itiraz gelmemesi durumunda son aşama olan marka tescil belgesi alınması aşamasına gelinir. Bu noktada marka tescil belgesi alınmasına yönelik harç ücreti TPE’ ye yatırılır. Ve marka tescil belgesi varsa önce vekiline sonrasında vekili tarafından marka sahibine ulaştırılır. Marka sahibinin vekili yok ise direk kendisine marka tescil belgesi intikal eder.

Burada dikkat edilmesi gereken husus vekilsiz yapılan direk marka başvurularında marka sahibinin adres bilgileridir. Eğer adres bilgileri güncel değilse ve bir değişiklik oldu ise marka tescil belgesi eski adrese ulaşır ve oradan da enstitüye iade olur.

Marka tescil belgesi üzerinde hangi bilgiler vardır

Marka No’ su
Marka Çeşidi (Hizmet ve/veya Ticaret)
Marka Örneği
Marka Sahibi bilgileri
Emtia sınıfları
Emtiaların açılımı (Marka tescil belgesinin eki olarak)
Markalar dairesi başkanlığının onay ve imzası
Örnek Marka Tescil Belgesi için tıklayınız….

Marka tescil belgesi alındıktan sonra ne yapılmalı
Marka tescil belgesinin alınması marka başvurusu ile başlayan bir tescil sürecinin nihai sonucudur. Marka tescili ile ticarette kullandığınız ürün veya hizmet isminizi koruma altına almış olursunuz. Ancak Markanızın tescil edilmiş olması taklit edilmeyeceği anlamına gelmemektedir. Koruma altına aldığınız markalarınızın piyasada takip edilmesi ve benzerlerinin tespit edilmesi ne derece önemli ise Türk Patent Enstitüsüne yapılan başvuruların da takip edilmesi, benzerlerinin tespit edilmesi ve tescil işlemlerinin bir an önce iptal edilmesi de aynı ölçüde gerekmektedir.

Dolayısıyla vekil bir firma vasıtasıyla marka izleme hizmeti almanız tavsiye edilir.

Ayrıca marka tescil belgesinin alınması sonrası takip edilmesi gereken ve tescil sonrasına konu olabilecek işlemler bulunmaktadır. Bu işlemler şunlardır.

Adres Değişikliğ
iDevir İşlemi
Marka Yenileme
Lisans İşlemi
Benzer Marka Yayın Kararına İtiraz
Nevi Değişikliği
Unvan Değişikliği
Veraset Ve İntikal
Rehin İşlemi
Cezalı Marka Yenileme

556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre tescil edilecek markaların çeşitleri aşağıda gösterilmiştir.

a)
Ortak Marka: Üretim veya ticaret veya hizmet işletmelerinden oluşan, bir gurubun mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etme ye yara yan işarettir.

b)
Garanti Markası: Marka sahibinin kontrolü altında bir çok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etme ye yarayan işarettir.

c)
Ticaret Markası: Bir işletmenin imalatını ve/ veya ticaretini yaptığı malları, başka işletmelerin mallarından a yırt etme ye yarayan işarettir.

d)
Hizmet Markaları: Bir işletmenin hizmetlerini diğer işletmelerin hizmetlerinden ayırt etme ye yarayan işarettir.
Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, birlikte kullanmak istedikleri markayı ticaret markası ve/ veya hizmet markası olarak ad veya unvanlarını başvuru formu üzerindeki başvuru sahibi bölümüne birlikte yazarak başvuru yapabilirler.
KORUMADAN YARARLANACAK KİŞİLER
(Kimler Marka Tescil Ettirebilir? )

7. 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin öngördüğü koruma; Türkiye Cumhuriyeti sınırlan içinde ikametgâhı olan veya sınai veya ticari uğraşıda bulunan gerçek veya tüzel kişilerce veya Paris Sözleşmesi yahut Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması hükümleri dahilinde başvuru hakkına sahip kişilerce elde edilir.

Yukarıda belirtilen kapsama girmemekle beraber, Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere yasal olarak veya fiilen marka koruması tanımış yabancı devletlerin gerçek veya tüzel kişileri de karşılıklılık ilkesi uyarınca marka korumasından aynı şekilde yararlanır.
Marka Başvurusunda İstenen Evraklar Nelerdir?
Marka başvurusu yapılırken şahıs adına veya tüzel kişilik (Limited şirketi,Anonim şirket vb) adına farklılık göstermektedir.
Tüzel Kişi (şirket) Başvuruları
Vergi Levhası fotokopisi
Şirket imza sirküleri fotokopisi
Markayı ifade eden logo varsa
Vekaletname (Noter Onayı gerekmez)
Şahıs Başvurusu İçin;
Kimlik fotokopisi
Markayı ifade eden logo varsa
Vekaletname (noter onayı gerekmez)

Size ait olan markanızı bir başkası tescil eder.
Tescili marka sahibi firmanın talebi üzerine ağır hukuki yaptırımlara maruz kalırsınız.
Yüklü tazminatlar ödersiniz.
Mallarınıza el konulur. Hizmetinizi sunmanıza engel olunabilir.
İş ilişkilerinize ve kazancınıza sekte vurur.
Bu durum para ve itibar kaybetmenize neden olur.
Tescilsiz markayla ticaret yapmak, firmanızın geleceğini tehlikeye attığı gibi, ülke imajına da zarar verir.
Markanızı Tescil Belgesinin Faydaları

Marka tescil belgesi sayesinde taklit edilen kuruluş olma riskinizi de ortadan kaldırır.

Marka Tescil belgesi aldığınızda markanız ile aynı yada benzeri başka bir marka tescilinin piyasaya çıkmasına engel olabilme yetkisine sahip olursunuz.

Marka Tescil belgesi hizmetinizi veya ürünlerinizi kalite ve güvenilir olması konusunda kendini çok daha iyi anlatma ve kanıtlama olanağı sunmaktadır.

Başvuru dilekçesinde herhangi bir yanlışlık bulunmaması ve ilan aşamasında herhangi bir itiraz gelmemesi ve tescil kararının tebliğinden itibaren 1 hafta içinde tescil harcının ve noksan belgelerin tamamlanması durumunda Marka Tescil Belgesi Başvuru Tarihinden itibaren 8-10 ay içinde gelmektedir.

Tüzel Kişi Başvurularında (Ltd. ve A.Ş. gibi)

1- Firmanın faaliyet belgesi (Ticaret veya sanayi odaları, esnaf odaları veya vergi dairelerinden alınabilmektedir.)
2- Marka örneği.
3- Vekaletname. (Noter tastiği gerekmez)
Gerçek kişi başvurularında (Şahıs firmaları, adi ortaklıklar, şahıslar gibi)
1- Başvuranın nüfus cüzdanı fotokopisi, Verig No ve Vergi Dairesi
2- Marka örneği.
3- Vekaletname. (Noter tastiği gerekmez)

Bir marka ancak ve sadece tescil başvurunda belirtilmiş olan mal ve hizmet sınıflarında tescil olunabilir. Başvuru yapılmadan önce markanın kullanılacağı sınıf ve sektör tam olarak tesbit edilmeli ve buna göre başvuru yapılmalıdır.
Markaların tescil edilebilecekleri mal ve hizmet sınıfları Nice Sözleşmesi olarak anılan bir uluslarararası anlaşma ile sınıflandırılmışlardır. Seçilen mal ve hizmetler markanın kullanılacağı mal ve hizmetlerle uyuşması büyük önem arz etmektedir. Uygun olmayan bir sınıfta tescil başvurusunun yapılması markadan beklenen korumanın sağlanmasına engel olacağı gibi markanın kullanılmamasından dolayı iptal edilmesine de sebep olabilir.
Türk Marka Hukuku sistemine göre tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde kullanılmayan markalar iptal olunabilmektedir.
Bir marka bir mal ve hizmetler için bir defa tescil edilebildiğinden , sınıf seçiminde markanın ilerde kullanılması düşünülen mal ve hizmetler de göz önüne alınması gerekmektedir. Aksi takdirde kullanılması istenen yeni sınıflar için aynı marka hakkında yeni tescil başvurusu yapılması gerekmektedir.
KRONOLOJİ
Geçerlilik tarihi: 01.01.2012 -01.01.2013 / Taraf olduğumuz Nis Anlaşmasına göre mal/hizmet listesine ilişkin gözden geçirmeler ve güncellemeler 5 yıllık periyotlar ile yapılmaktadır, Marka sınıflandırılmasına ilişkin listenin 10 uncu baskı -2012 versiyonu doğrultusunda 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, 28 Ocak 2012 tarih ve 28187 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Geçerlilik tarihi: 01.01.2013 –Halen geçerli / Taraf olduğumuz Nis Anlaşmasına göre mal/hizmet listesine ilişkin olarak, Marka sınıflandırılmasına ilişkin listenin 10 uncu baskı -2013 versiyonu doğrultusunda 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, 25 Aralık 2012 tarih ve 28508 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Marka sorgulama, online marka tescil talebi gerçekleştirirken kullanılan güncel Marka Sınıf Listesi’ ne ulaşabilirsiniz.
Markalar başvuru tarihinden başlamak üzere 10 yıl için tescil edilirler. Bu itibarla marka tescilinden beklenen koruma hakkı da başvuru tarihinden itibaren başlamaktadır.

Marka Hakkı 10 yıllık tescil süresi bitmeden altı ay önce talep halinde yenilenerek sonsuza kadar devam ederler.

Koruma süresi sona eren markanın yenilenmemesi halinde marka hükümsüz kalır.

Bunun dışında tescilli bir markanın tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir neden olmaksızın kullanılmaması ya da kullanıma beş yıl kesintisiz ara verilmesi halinde de marka hakkı iptal olunabilir.

Günümüzde markalar somut varlıklardan daha değerli hale gelmiştir. Şirketlerin güçleri sahip oldukları maddi varlıklardan ziyade artık markalarının değerleri ile ölçülmektedir. Değer taşıyan her şey gibi markaların da korunması gereklidir. Markanın koruması sahibi adına tescil edilmesi ile başlar. Türkiye'de markalar, 556 sayılı kanun hükmünde kararnameye göre korunur.

Gerek üretim, gerekse hizmet işletmeleri ürün veya hizmetlerini ayırt etmek için kullandıkları markaları bir başkası tarafından taklit edilmemesi için onları ``marka tescili`` ile koruma altına almalıdırlar. Marka tescili; kullanılan isim, logo veya ayırt edici işaretin birebir aynısının veya benzerlerinin kullanılmasını engelleyen en önemli ve en güçlü kanuni yoldur.

Tescilli markanın aynısı veya benzeri başka firmalarca veya kişilerce ; söz konusu tescilli markanın aynı mal ve/veya hizmetleri için kullanılamaz, taklit edilemez.
Türk Patent Enstitüsü'nce Tescil edilmemiş bir marka hukuken size ait değildir. Hukuki ihtilaf durumunda hakkınızı arayabileceğiniz tek savunma aracınızdır.
Marka ancak tescille korunabilir hale gelir. Ve 10 yıl boyunca korunurlar.
Markanızın başkasına devri, lisans konusu olabilirliği, rehin veya teminat olarak gösterilebilirliği tescille mümkündür.
TSE , TSEK belgesi başvurularında , TR uzantılı domain (web adresi) taleplerinde ve benzeri bir çok resmi başvuruda işletmelerden marka tescil belgesi talep edilmektedir.
Markanızı korumanın en ucuz yolu marka tescilidir.
Ticaret Unvanları ve işletme adları başka kanunlarla tescilli olsa bile, marka olarak tescil edilmedikçe marka sayılmazlar.
Ürün ihracatı, yurtdışı fuar katılımı gibi uluslararası faaliyetlerinizde beklenmedik mağduriyetlerle karşılaşmayı önler.
Marka tescili, Rekabette öne geçmeyi sağlar.
Marka tescili, benzer bir markanın piyasaya çıkmasına itiraz edebilme hakkı ve önceliği verir.
Marka tescili, Lisans verebilme veya Franchising yoluyla başkalarına kiralama olanağı sağlar.
Marka tescili, Alt markalar yaratma olanağı verir.

Marka tescili, Ürünün ve hizmetin kalitesi, güvenilirliği gibi konularda fikir verir. Sizi anlatır.

Günümüzde markalar somut varlıklardan daha değerli hale gelmiştir. Şirketlerin güçleri sahip oldukları maddi varlıklardan ziyade artık markalarının değerleri ile ölçülmektedir. Değer taşıyan her şey gibi markaların da korunması gereklidir. Markanın koruması sahibi adına tescil edilmesi ile başlar. Türkiye'de markalar, 556 sayılı kanun hükmünde kararnameye göre korunur.

Gerek üretim, gerekse hizmet işletmeleri ürün veya hizmetlerini ayırt etmek için kullandıkları markaları bir başkası tarafından taklit edilmemesi için onları ``marka tescili`` ile koruma altına almalıdırlar. Marka tescili; kullanılan isim, logo veya ayırt edici işaretin birebir aynısının veya benzerlerinin kullanılmasını engelleyen en önemli ve en güçlü kanuni yoldur.

Tescilli markanın aynısı veya benzeri başka firmalarca veya kişilerce ; söz konusu tescilli markanın aynı mal ve/veya hizmetleri için kullanılamaz, taklit edilemez.
Türk Patent Enstitüsü'nce Tescil edilmemiş bir marka hukuken size ait değildir. Hukuki ihtilaf durumunda hakkınızı arayabileceğiniz tek savunma aracınızdır.
Marka ancak tescille korunabilir hale gelir. Ve 10 yıl boyunca korunurlar.
Markanızın başkasına devri, lisans konusu olabilirliği, rehin veya teminat olarak gösterilebilirliği tescille mümkündür.
TSE , TSEK belgesi başvurularında , TR uzantılı domain (web adresi) taleplerinde ve benzeri bir çok resmi başvuruda işletmelerden marka tescil belgesi talep edilmektedir.
Markanızı korumanın en ucuz yolu marka tescilidir.
Ticaret Unvanları ve işletme adları başka kanunlarla tescilli olsa bile, marka olarak tescil edilmedikçe marka sayılmazlar.
Ürün ihracatı, yurtdışı fuar katılımı gibi uluslararası faaliyetlerinizde beklenmedik mağduriyetlerle karşılaşmayı önler.
Marka tescili, Rekabette öne geçmeyi sağlar.
Marka tescili, benzer bir markanın piyasaya çıkmasına itiraz edebilme hakkı ve önceliği verir.
Marka tescili, Lisans verebilme veya Franchising yoluyla başkalarına kiralama olanağı sağlar.
Marka tescili, Alt markalar yaratma olanağı verir.

Marka tescili, Ürünün ve hizmetin kalitesi, güvenilirliği gibi konularda fikir verir. Sizi anlatır.

Diğer Hizmetlerimiz

FP Ajans üretici firmaların ihtiyacı olan TSE ürün belgelendirme , rohs, ce, imalata yeterlilik, üretim izinlerinin sağlanabilmesi için üretici firmaların üretim alanlarının revize edilmesi, personel alımları, test cihazlarının tedariği ve eğitimi, gerekli techizatların bulunması sağlar.

Sonraki aşamalarda denetimleri yaptırır ve belgelendirme sürecini gerçekleştirir. Takip eden yıllarda ara denetimlerin takibi ve revize işlemlerinin yapılması hususunda destek sağlar.

Hizmet belgelendirmesi tüketiciye sunulan hizmetlerin ilgili Türk Standardı veya kriterlere uygun olduğunu gösteren belgelendirmedir.

Uygunluğun tespit edilmesi durumunda kuruluşlara verilen belge ise Hizmet Yeterlilik Belgesidir.

Bu belgeyi almaya hak kazanan kuruluşlar aşağıdaki markayı kullanabilir;

tse hyb hizmet belgesi Marka Tescili   Patent Tescil   Endüstriyel Tasarım Tescil

FP Ajans firmanızın kalitesini üst seviyelere çıkarmak ve rakiplerinizden bir adım öne geçmenizi sağlamak amacıyla

ISO 9001, ıso 14001, ıso 18001, ıso 22000, ıso 16949, ıso 27001, ıso 10002 sistem belgelerinin danışmanlık ve belgelendirme hizmetlerinde siz değerli müşterilerimize uzman kadrosu ile yardımcı olmaktadır.

Firmamız bu kapsamda;

-Sistem kurulumu

-Sistem  danışmanlığı

– Sistem Eğitimi

– Baş Denetçi Eğitimleri

-İç Denetçi Eğitimleri

– Ohsas Eğitimi

– Haccp Eğitmleri  konusunda müşterilerine destek vermektedir.

FP Ajans, İhracat yapan firmalarımızın ürünlerinin yurtdışına çıkışında karşılaştıkları belgelendirme sorunlarını çözmek için GOST-R , UKR-PRO, CE, ROHS, TİPTEST, KOSHER belgelendirme süreçlerinde uzman kadrosu ile dünyanın heryerine ürün, hizmet ve belgelendirme desteği sağlamaktadır.