Fikir Proje Ajans | PSİKOLOJİ NEDİR?
FikirProje
FikirProje
FPAjans
Tam Ekran
  • FikirProje

PSİKOLOJİ NEDİR?

PSİKOLOJİ NEDİR?

Psikoloji, bir kişi veya hayvan davranışlarının bilişsel süreçleri ile ilgilenir. Zihnin altında yer alan nedenleri araştırır.Cevabı veribebilir bir bilim dalıdır. Bu bilim dalının amacı bilişsel süreçlerle ilgilendiği gibi kişi, çevresi ve davranışlar arasında oluşan etkileşimi incelemektir.Bu sırada duygu, düşünce ve davranışları inceleyip araştırır.
İlk önce bunları anlar, açıklamaya çalıştıktan sonra bilinmeyenleri bulmaya başlar ve kontrol altına alır.
Araştırmacılara “psikolog” adı verilir. Psikoloji psyche (ruh, zihin) ve logos (bilgi) kelimelerinin biraraya
gelmesiyle oluşmuştur.Kelime anlamı ruh bilgisidir fakat değişik tanımlar verilmesine rağmen o, en genel anlamında organizmanın davranışlarını inceleyen pozitif bir bilim dalıdır. Bu bilim dalının alt dalları şunlardır; Anormal psikolji, biyoloji psikoloji, klinik psikoloji, kognitif psikoloji, gelişim psikoloji, endüstriyelpsikoloji, kişilik psikolojisi, evrimsel psikoloji, sosyal psikoloji vb. gibi.

Anormal psikoloji: psikopatoloji ile ilgilenir. Bu dönemde cinsel sapmalar, depresyon bozuklukları ve anksiyete bozuklukları görülür. Klinik psikologlar ve psikoterapistler bu alanda çalışmaktadır.

Biyopsikoloji: Biyolojik işleyişlerin duygularla, biliş ile ve diğer zihinsel süreçler ile etkileşimini inceler. Biyolojik süreçler, anatomi ve fizyoloji gibi farklı adları vardır.

Klinik psikoloji: Kişinin rahatsızlığı, ruhsal düşüklüğünü, uyuşmazlığını anlamak, tahmin edip
hafifletmeye çalışan psikoloji dalıdır. Ruhsal dengeyi ve kişisel gelişimi ilerletmeyede çalışır.

Kognitif psikoloji: Kişinin çevresi hakkında algıladıklarını inceleyen psikoloji bilim dalıdır. İnsanın karar verme, öğrenme, düşünme, anlama gibi süreçlerini geniş bir şekilde inceler.

Gelişim psikolojisi: Kişinin doğumdan ölüme kadar fiziksel ve ruhsal tüm gelişimindeki değişimleri inceleyen bilim dalıdır.

Endüstriyel psikoloji: Kişinin iş yerindeki davranışını inceleyen bilim dalıdır.

Kişilik psikolojisi: Kişinin kendine özgü davranış, duygu ve düşünce özelliklerini inceleyen anlamaya çalışan bilim dalıdır.

Evrimsel psikoloji: Bellek, algı, dil gibi psikolojik özellikleri evrimsel bir şekilde inceleyen bilim dalıdır.

Sosyal psikoloji: Sosyal psikoloji kişinin günlük yaşamında görüp geçirdiği olayları açıklamaya çalışan bilim dalıdır.

Psikolojinin amaçları nedir?

1-Bireylerin davranışlarını inceler. Davranışlar arasındaki neden-sonuç ilişkisini bulmaya çalışır.
2-Psikolojinin temel kavramları ve süreçleri hakkında bilgi verir, kişinin kendi duygu,düşünce ve
davranışlarının altında yatan nedenleri anlamasında yardımcı olur.
3-Kişinin kendi problemlerine bilimsel açıdan yaklaşabilmesini sağlamak.
4-Kaygı, sıkıntı gibi ruhsal nedenlerden kaynaklanan rahatsızlıkları önler ve toplumsal ruh sağlığını korur.

Aksaray psikolog hizmeti veren, Dinamik Psikolojinin sitesini ziyaret etmenizi önermekteyiz.

Bir Yorum Yazar Mısın?